Araş. Gör. KADİR ALTINÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. KADİR ALTINÖZ

T: (0282) 250 7518

M kaltinoz@nku.edu.tr

W kaltinoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: NKU
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları:
Tez:
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2016-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
DR ANTAKYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2015-2016
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri