Araş. Gör. KADİR ALTINÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. KADİR ALTINÖZ

T: (0282) 250

M kaltinoz@nku.edu.tr

W kaltinoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri